Onsdag aften

     
  Onsdag 2019-2020   
     
     
30. okt.  Backroad Nation                   Å2019 Diana Dawson
11. sept.  Codigo Patt Stott
18. sept.  Dance Monkey  Alison Johnstone
30. okt.  Disappearing Tail Lights  Allison Biggs og Peter Metelnick 
23. okt.  Down On The Honky Tonk Peter Jones og Anna Lockwood 
16. okt.  Fast Hearts And Slow Towns  Allison Biggs og Peter Metelnick 
18. sept.  Forever And Ever                Å2005 Benny Ray 
9. okt.  Friday At The Dance  Rob Fowler 
18. sept.  Gone West  Gary O´Reilly - Maggie Gallagher 
23. okt.  Lonely Blues                            Å2019 Rachael McEnaney-White 
18. sept. Lord Help Me  Marie Sørensen
23. okt.  Old And Grey  Rob Fowler 
2. okt.  Playboys  Karl-Harry Winson
18. sept.  Road House Rock Rob Fowler 
2. okt.  Sand. Jill Weiss 
25. sept.  Senorita La-La-La  Julia Wetzel
11. sept.  Shaky Gary Lafferty
16. okt.  Take My Word  Annelise Vestergaard 
30. okt.  The Best Part Of The Day  Marie Sørensen
11. sept.  The Little Farmer               Å2019 Mona Leth
25. sept.  These Old Boots  Rob Fowler 
25. sept.  This And That  Gary Lafferty
18. sept.  Train Swing                            Å2019 Niels Poulsen 
11. sept.  Walking On The Moon  Susanne Mose 
16. okt.  Why Did It Have To Be Me Å2018 Annette Nielsen